Bo Haagensen

Formand

 
Medlemmer af bestyrelsen
 
Formand:
Bo Haagensen 
Tlf.: +45 28713678
 
Næstformand:
Carsten Nielsen
Tlf.: +45 
Kasserer: 
Jes Nørgaard Jessen
Tlf.: +45 20580912
 
Sekretær:
Sarah Hansen
Tlf.: +45 25560441
sarahshansen@hotmail.com
 
Medlemmer af bestyrelsen
Søren Eskildsen 
Tlf.: +45 26393511
 
Frank Brylle
Tlf.: +45 20459796
 
Mathias Bahnsen
Tlf.: +45 53345140

 

Formand

Bo Haagensen

Tlf.: +45 28713678 Mail:

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/