Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Regler

Regler for deltagelse i hjorte- og bukkejagten.

Regler for deltagelse i hjorte- og bukkejagten i Alslev Vester Højst Jagtforening

 

1. Der skelnes mellem A og B medlemmer.

2. A-medlemmer som modtager DJ`s medlemsblad ”JÆGER”Kr. 600,00

A-medlemmer som ikke modtager DJ`s medlemsblad”JÆGER”Kr. 700,00

3. B-medlemmer som alene betaler medlemskontingent.Kr. 200,00

4. For at kunne deltage i den årlige lodtrækning, SKAL man have været A-medlem i mindst

2 sammenhængende år. 

5. Endvidere SKAL man have deltaget i mindst 2 rævejagterindenfor samme jagtsæson.

6. Tildeling af hjorte og bukkejagt sker ved almindelig lodtrækning, dog efter behov hos de respektive jægere.

7. Deltagergebyret for hjorte og bukkejagt udgør et af bestyrelsen fastsat beløb (p.t kr. 600,00)
8. Nye jægere betaler som et engangsbeløb – et bidrag på kr. 500,00 til vedligeholdelse mv.
9. Trækkes der frinummer, er man automatisk med som bukkejæger den næstkommende sæson på lige fod med de øvrige deltagere.
10. Der vil automatisk være en rokade i tildelingen af de enkelte parceller ved den årlige lodtrækning, således at det så vidt muligt IKKE tildeles samme parcel som året forinden.
11. Der kan max. tildeles 3 jægere jagtret pr. parcel.
12. Det er IKKE tilladt indbyrdes, at bytte de tildelte jagt parcelle.
13. Det pålægges hver jæger, at jagtudøvelsen aftales indbyrdes på bedst demokratisk vis.
14. Besigtigelse i reviret, må først ske efter tildeling af jagtparcel.
15. Udkig og lokalisering i området, må ALENE ske i eget tildelt jagtparcel.
16. Bestyrelsen frigiver hvert år, det antal råvildt og kronvildt som er til afskydning.
17. Følgende priser for afskydning af råbukke.:     

 

Spidsbukke kr. 1.500,00 - Gaffelbukke kr. 1.000,00 - Seksender kr. 500,00

Kronvildt afregnes med kr. 30,00 pr. kg (brækket vægt)

18. Afregning kan alene ske ved overførsel af beløb til foreningens konto i Den Jyske Sparekasse

 

19. Reg.nr. 9824 konto nr. 8210002589 eller MobilePay   87262

 

20. Opstilling af lovligt kunstigt skjul og hochsitze anvises af bestyrelsen.
21. Opsætningen af flytbare stiger og transportable hochsitze, tillades kun efter nærmere aftale med bestyrelsen.
22. Jagttidspunkter for henholdsvis bukke og hjortejagt.

 

Bukkejagt.: Fra solopgang og indtil klokken 10.00 og igen fra klokken 17.00 til solnedgang.

Hjortejagt.:   Fra solopgang og indtil klokken 12.00 og igen fra klokken 15.00 til solnedgang.

23. Ved afgivelse af riffelskud herunder også forbi skud til hjortevildt-råvildt-ræve og mårhunde hvor dyret ikke forender, SKAL der tilkaldes en registreret schweisshundefører og forbundne udgifter hertil vil være for egen regning.
24. Ved anskydning af kronvildt, som forender på andet jagtrevir, udløser følgende takster.:

Kronhjort kr. 3.000,00   - Kronhind og smalhind kr. 1.500,00 - Kalve kr. 500,00

25. Alle afgivne riffelskud i hjorte og bukkesæsonen, SKALhurtigst muligt meddeles til foreningens formand, eller dennes stedfortræder.

26. Kørselsvejledning og parkeringsforhold anvises til hver enkelt jagtparcel.
27. Nedlagt råbuk og kronhjort udløser automatisk 1. års karantæne, såfremt der ikke er ledige pladser ved næstkommende sæson.
28. Alt som ikke er omtalt og eventuelle ændringer til nærværende regler bekendtgøres af bestyrelsen forinden den årlige lodtrækning, eller på den ordinære generalforsamling.
29. Der henvises i øvrigt til foreningens vedtægter, samt de jagtetiske regler.
30. Øvrige meddelelser og oplysninger, findes på foreningens hjemmeside.: www.avh.dk

 

 

              Således ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2018